O nas

Poznaj nas

Lange projekt

Z wieloletnim doświadczeniem, pasją i profesjonalizmem obsługujemy każdą inwestycję, od koncepcji, przez projekt wykonawczy i nadzór autorski. Kompleksowe podejście pozwala ograniczyć do minimum zaangażowanie czasowe klienta i gwarantuje wysoki poziom realizacji. Każdy nasz projekt jest wynikiem kreatywnego zestawienia najnowszych trendów ze szlachetną klasyką oraz dialogu na wszystkich etapach z inwestorem. Wszystkie zadania traktujemy indywidualnie, zwracając uwagę na wymogi budżetowe i finansowe klienta.

Istniejemy na rynku od 1992 roku.

Tworzymy zespół złożony z architektów, projektantów wnętrz, designerów i grafików . Projektujemy budynki mieszkalne, handlowe, usługowe oraz wnętrza prywatne i obiekty użyteczności publicznej : biura, banki, restauracje i hotele. Posiadamy doświadczenie w tworzeniu ciekawych, zintegrowanych koncepcyjnie wnętrz, tworzących zwarty, zgodny z duchem czasu wizerunek reprezentowanej firmy, często tworzący sieć firmowych obiektów. Projektujemy również meble i wyposażenie jednostkowe. Projekty obsługujemy kompleksowo, od przygotowania niezbędnych dokumentów administracyjnych, kończąc nadzorem autorskim.

Współpracujemy z Lange & Lange.

Wykonujemy:

projekty koncepcyjne • projekty wykonawcze wnętrz apartamentów biur oraz użyteczności publicznej • opracowanie inwentaryzacji, modernizacji i adaptacji • projektowanie wnętrz jachtów • aranżacja i wystrój wnętrz • projektowanie detali i mebli do zabudowy • współpraca z fachowcami oraz z profesjonalnymi ekipami remontowo-budowlanymi • koordynowanie pracami budowlanymi • nadzór autorski • przygotowywanie kompleksowych ofert na materiały wykończeniowe

 With the long-term experience, passion and the professionalism we are handling every investment, from the concept, through the implementation plan and the author’s supervision. Temporary employing the customer allows to limit the comprehensive approach to the minimum and is guaranteeing the realization the highest level. Every our project is a conclusion of creative juxtaposing the latest trend with noble classics and the dialogue at all stages with the investor. We treat all tasks individually, paying attention to budget and financial requirements of customer.

We exist on the market from 1992.

We are forming a placed team from architects, an interior designers, designers and graphic designers. We are designing, commercial, service residential buildings and private insides and public buildings: offices, banks, restaurants and hotels. We have experience in creating interesting, of integrated creatively insides, creating dense, the image in accordance with the spirit of the times of the represented company, often forming the web of company objects. We are also designing furniture and the individual equipment. We are serving projects comprehensively, from preparing essential administrative documents, finishing with author’s supervision.

We cooperate with Lange & Lange.

We are making:

multiple-branch building projects with arrangements in the destination of obtaining the building permit • multiple-branch implementation plans for needs of the implementation of an investment project • projects of insides • manual • visualisations of projects.

Marek Lange

Mgr, designer
dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
kierunek Wzornictwo Przemysłowe
(+48) 606 965 006
(22) 620 18 09
marek@langeprojekt.com
biuro@langeprojekt.com

Tomasz Muskus

Mgr inż. architekt, designer
dyplom Wydziału Inżynierii
Budowlanej i Sanitarnej w Lublinie
kierunek Architektura i Urbanistyka
(+48) 505 628 387
(22) 620 18 09
biuro@langeprojekt.com

Zaufali nam