LALA PLNY Warsaw

Mały sklep firmowy z odzieżą ulokowany w centrym  Warszawy.

Wnętrze ascetyczne, zabudowa z miedzianych rurek hydraulicznych.

Białe ściany, gra światłem.