Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Placówka działa w Starogardzie Szczecińskim. Jest to pierwsza z czterech powstających w Polsce placówek wzorowanych na amerykańskim modelu Child Advocacy Center i irlandzkim Barnahus. Ich idea to zapewnienie dziecku, które doświadczyło przemocy lub wykorzystywania przyjaznej interwencji prawnej, czyli między innymi przesłuchań przez kompetentnych profesjonalistów, z dala od instytucji wymiaru sprawiedliwości, w warunkach zaaranżowanych zgodnie z ich potrzebami.